Historie van HGOV de samenloop

In de jaren zestig vond Harkolien Smit (Smitje), de eerste vrouwelijke politieagente in Hengelo, dat de jeugd van Hengelo meer van de straat gehouden moest worden. Daarom richtte zij een wandelclub en een ruilbeurs op, organiseerde zij de vakantiespelen met een openluchttheater, een indianendag en een voetbaltoernooi. Voor de kinderen in de Kleine Wereld en de Regenboog organiseerde zij de speelgoedactie. Toen zij later de beschikking kreeg over ruimte in de oude slagerij van Van Gelder aan de Deldenerstraat, begon zij met speelmiddagen voor lichamelijke gehandicapte kinderen.

Na haar pensioen mocht ze de molen aan de Enschedesestraat van notaris Trip gebruiken. Hier konden de gehandicapte kinderen iedere dag na schooltijd terecht. De kinderen van het eerste uur waren inmiddels zo groot, dat daar gezellige avonden voor werden georganiseerd. Het werd een hechte club en een mix van niet en wel gehandicapte jongeren. Na een aantal jaren werd deze groep steeds zelfstandiger en mondiger en werd deze in 1980 uit het nest gestoten.

Hoe hecht deze club was, is wel gebleken. Zij vormden de basis van de inmiddels 36 jaar bestaande Hengelose Gehandicapten Ontspannings Vereniging “de Samenloop”.  De doelstelling van de vereniging is integratie van mensen met – en zonder een lichamelijk handicap. In principe is de H.G.O.V. “de Samenloop” bedoeld voor alle mensen die op zoek zijn naar gezelligheid. Zowel  mensen met-  als mensen zonder een lichamelijke handicap zijn van harte welkom. Op dit moment  zijn we vooral op zoek naar nieuwe leden zonder handicap. Dit om beter te kunnen voldoen aan onze doelstelling. Eigenlijk is de vereniging uniek in zijn soort. Want ons motto is: ‘‘alles mag en niets moet”.  Wij kennen ook geen vrijwilligers maar uitsluitend leden. We verwachten van alle leden dat zij naar eigen kunnen hun steentje bijdragen aan het reilen en zeilen van onze vereniging.

De HGOV is oorspronkelijk opgericht voor de leeftijdsgroep van 16 tot 40 jaar, maar de oudste leden zijn intussen de 60 gepasseerd. Nu hanteren we alleen nog de ondergrens van 16 jaar.

Na een aantal omzwervingen; De Weidehoek, de Koepelkerk, de Kapberg en Concordia, kregen we in 1982 de beschikking over ons huidige onderkomen “Het Jachthuisje” aan het Bartelinkslaantje.

In 1986 hebben we het Jachthuisje naar achteren uitgebreid. Door onze onderhuurders, peuterspeelzaal Roodkapje, was dit mogelijk en nodig geworden. In 2007 is het schuurtje vervangen. Dit was ooit gebouwd met goedkope materialen en een te lichte constructie, waardoor het oude schuurtje op instorten stond. Achteraf bleek dat een groot schap in de hoek de boel nog overeind heeft gehouden. Mede dankzij een gift van de SIOCH, de SWB, EATON, THALES en de gemeente Hengelo en de hulp van vele vrijwilligers was het mogelijk een mooie nieuwe schuur te bouwen.

In 2007 is  samen met vrijwilligers, het dak van het jachthuisje vernieuwd.

In 2010 raasde een storm over Twente en vernielde het voorste deel van het jachthuisje. Dankzij de gemeente Hengelo en de verzekering, werd het Jachthuisje herbouwd. Tijdelijk hadden wij onze activiteiten  bij de Hengelose Klootschietersvereniging.